Pravidla

Pravidla v zázemí PŠ (Přírodní školka) Výhonek jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu školky.
Pravidla jsou platná pro všechny pohybující se v místě provozovny PŠ Výhonek a jiných místech, kde PŠ Výhonek zajišťuje program.
 

Obecná pravidla

• Do PŠ Výhonek nepřinášejí děti hračky z domova. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní, který děti doprovodí při odpočinku.
• Do PŠ se nepřinášejí sladkosti a cukrovinky (vítáno je např. sušené ovoce).
• Děti jsou vítány při společných pracech při údržbě zázemí při zachování pravidel bezpečnosti.
• Odpadky, které není možné vytřídit v zázemí PŠ Výhonek, si každý odnáší sám.
• Věci uklízíme na místo, na které patří (obuv, nádobí, nářadí...).
• Na území PŠ Výhonek všichni dodržují pravidla slušného a respektujícího chování.
• Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu si o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení.
• „Stačí, dost" nebo „nelíbí se mi to“ - můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví můj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.
 

Pravidla při pobytu v přírodě

Pravidla jsou pilířem bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a učit v přírodním prostředí. Pravidla jsou dětem pravidelně připomínána tak, aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny. Oceníme, když budou rodiče o pravidlech s dětmi také mluvit.
• Pohybuji se tak, abychom na sebe vždy viděli s průvodcem.
• Vždy odpovím, pokud mne průvodce volá jménem.
• Vždy zůstávám s průvodci a kamarády a neodcházím s lidmi, které potkáme (ani se známými).
• Když mám klacek, hlídám si oba jeho konce. Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.
• Při delší cestě čekáme na známých a předem domluvených místech.
• Vždy se zeptám průvodce, zda nalezený plod nebo rostlinu mohu jíst.
• Při svačině v přírodě sedíme.
• Nezasahuji do soukromí ostatních dětí, do batůžků a do osobních koutků (např. vytvořených v přírodě).
• V přírodě se chovám s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin.
• Oheň je zakládán pouze pod dohledem průvodce.
• Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.
• Klacík, který byl jednou hozen do ohně, v něm už zůstává.
• Za uhašení ohně zodpovídá průvodce.
 

Bezpečnost

Jsme vybavené lékárničkou a kurzem první pomoci zaměřeným na malé děti.
V případě úrazu nebo zdravotních potíží u dětí bychom vás ihned kontaktovali a péči o dítě zajistili spolu s vámi.