Kdo je kdo ve Výhonku

Světlana Zapadlová

 • spoluzakladatelka LMŠ Výhonek, koordinátorka programu a náplně školky, správkyně jurty.
 • Světlana vystudovala bohemistiku a editorství na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracuje jako redaktorka a korektorka. V současné době je na mateřské „dovolené“ s malou Markétkou. 
 • S různě starými dětmi i dospělými pracuje či pracovala na nejrůznějších místech – táborech, víkendovkách, tvořivých setkáních, ženských večerech, v české škole pro bilingvní děti v Londýně (2012), v lesní školce Dobroděj  v Ochozu u Brna (2013–2014), v mateřském centru Robátko v Židlochovicích (2014–2015). 
 • Věnuje se organizaci seminářů a workshopů, ráda iniciuje setkávání lidí. Je pro ni důležité pracovat a být s lidmi, s nimiž sdílí základní životní hodnoty, a zároveň trávit čas s těmi nejlepšími učiteli – dětmi a přírodou, a tak se rozhodla spoluzaložit lesní školku.
 • Kromě intenzivního celoživotního kurzu Respektovat a být respektován absolvovala také několik kurzů nenásilné komunikace, intuitivní pedagogiky a ekopsychologie, dále například kurz metodiky pohybových her s kojenci a batolaty nebo zážitkové pedagogiky. V roce 2016 dokončila celoroční kurz Školka blízká přírodě určený průvodcům v lesních mateřských školách. 
 • Jejím největším učitelem je ale život sám a v něm její dcera, manžel a prostor, ve kterém žije. V dětech touží probouzet tvořivost, učit je empatii k sobě i druhým a podporovat jejich vlastní cesty k poznávání světa. 

Dana Bekker Vejborná

 • spoluzakladatelka LMŠ Výhonek, koordinátorka školky - komunikace s rodiči
 • Dana je zahradní architektka. Procestovala kus světa a teď ji těší žít co nejblíž české přírodě. 
 • Organizovala programy pro děti i rodiče v mateřském centru Robátko, před mateřskou dovolenou připravovala mimoškolní vzdělávací aktivity pro talentované středoškoláky z Jihomoravského kraje a doprovázela tělesně postižené děti na letních táborech. 
 • Učí se nejvíce z každodenního života v rodinném a komunitním prostředí, někdy doplňuje své vnitřní cítění informacemi z kruzů a seminářů - jako např. Respektovat a být respektován, ZDrSEM MAMA (praktický kurz první pomoci u dětí), Jak sobě pomoci při poranění i nemoci - základní homeopatická lékárnička pod vedením MUDr. Judity Hofhanzlové.
 • K dětem umí být empatická, vnímat jejich potřeby a zároveň ctí pravidla a řád vesmíru. 
 • V přírodě pozná kdejaký výhonek a stéblo a baví ji zkoumat tento svět bez předsudků spolu s dětmi. 
 • Je fanynkou všeho domácího, ve školce je průvodkyní a zároveň maminkou malé Hely.
 

Petra Holíková - v současné době na mateřské :-)

 • hlavní průvodkyně, ve školce je s dětmi každý den
 • věnuje se deset let vedení dětských oddílů v Junáku, poslední dva roky vede se svým manželem Benjamínky, nejmladší věkovou kategorii Junáka a mají za sebou i dva báječné tábory
 • vrací se k práci lektorování výukových programů pro děti s enviromentální tématikou, kterou dělala čtyři roky při stidiu VŠ
 • současně ještě studuje speciální pedagogiku na Masarykově Univerzitě, má za sebou kurz péče o děti od 0 do 10 let, praxi v Židlochovické školce a zdravotnický kurz
 • velkou část svého času věnuje skautům a skautským kurzům, kde mimo jiné prohlubuje svoje znalosti z pedagogiky, metodiky a psychologie
 • s dětmi moc ráda tvoří nejraději z přírodních materiálů, přírodu velmi miluje a snaží se ji objevovat společně s dětmi, od přírody se učit a v ní růst
 • je pro ni důležitý respekt, partnerský přístup, důslednost, pohoda a úsměv 
 

Věra Salneková

 • průvodkyně, má pedagogické vzdělání a v Ořechově vede výtvarně-keramickou dílnu
 • Naplňuje mě přímá práce s lidmi. 
 • V přírodě se snažím hledat cestu, jak s ní žít v souladu, zajímám se o to, čím mohou být dary ze země užitečné pro nás (bylinky, jedlé rostliny). Baví mě zkoumat, jak se dá v přírodě učit (místo sezení nad učebnicí např. poznávání stromů, opylování atd., zkoumání půdy, vody, skutečné prožitky)  a čím můžeme pomoci přírodě my (používání odbouratelných prostředků, odlehčení od odpadu). Cítím, že je důležité vnímání přírody všemi smysly, vidět, sáhnout si, chodit bosky, čichat a naslouchat. Jsem přesvědčená, že les nabízí vše, co malý člověk ke zdravému vývoji potřebuje. 
 • Myslím, že je potřeba dát dětem venku volnost, namísto neustálého organizování je nechat vše prožít, nechat je vymyslet si vlastní hru v souladu s tím, co nám les nabízí. 
 • Sympatizuji s respektujícím přístupem používaným v lesních školkách.

Jana Kopřivová

 • průvodkyně 
 • Jsem studentkou španělštiny a češtiny na Masarykově univerzitě v Brně, kde také přebývám
 • K dětem, hlavně k tem nejmenším, mám velmi blízko. Přibližně od patnácti let je soukromě hlídám.
 • Několik let jsem se podílela na dětských letních programech v rámci kurzů Respektovat a být respektován a byla jedním z vedoucích na letním táboře pro děti od 7 do 14 let, kde jsem bývala sama účastníkem.
 • Po narození mojí neteře Markétky jsem přilnula více k Židlochovicím. Seznámila jsem se zde s místními skauty a začala navštěvovat jejich schůze. Podílím se na táborech pro mladší děti ve skautu - vlčata a světlušky.
 • Myslím, že je důležité, aby člověk žil ve vzájemném souladu s přírodou a zvířaty a choval se k nim s úctou.
 • Doufám, že toto budu schopná předávat a učit děti ve školce.
 • Děti mám moc ráda a myslím, že pro všechny "dospěláky" mohou být inspirací.

Petra Trčková

 • ještě jsem ani nebyla dítě školou povinné a už mě má maminka tahala po horách, skalách. Umožňovala mi výpravy do českých a slovenských lesů, luk a hájů.
 • Milovala jsem ten vnitřní pokoj při koukání do ohně, usínání za zvuku "divočiny". Vzpomínám, jak mi vše připadalo dobrodružné, plné nekonečných možností. Naplněné fantazií. Po výpravách jsem vždy vyrostla. Někdě tam uvnitř. Stala jsem se všemocnou a nebojácnou :-)
 • Studovala jsem uměleckého keramika. Sochy Hlína, talíř Hlína, hrnek Hlína... (Už jste někdy zažili ten slatný pocit, když se čvachtáte v hlíně...?). Zkoušku dospělosti jsem složila z nádherných předmětů jako jsou dějiny umění, monumentální malba a další suché, kterým se ani mě nepodařilo uniknout. Následně jsem na povel levé hemisféry vystudovala Angličtinu. Ani to mi nestačilo. Moje touha tvořit se však nedokázala umlčet, a na stále větší naléhání hlasu zeMě jsem vystudovala Výtvarné zpracování animovaného filmu a jeho režii.
 • Protože chtění tvořit je stále mým motorem a věčným přítelem, připadá mi myšlenka lesních mateřských školek dokonalá.
 • Jsem maminka 3 dětí, které je každé jiné. Moji největší životní učitelé. Naučili mě pokoře, disciplíně i bezpodmínečné lásce. A zejména tomu, že každý potřebuje k šťastnému životu svůj vlastní přístup.
 • Věřím, že děti málo poslouchají, co říkáme. Za to však velmi dobře zrcadlí, jak se chováme.
 • Každé dítě je hodno lásky, přijetí a důvěry.
Hana Matalová
 • průvodkyně, školková kuchařka
 • šťastná mamča kluka Josífka
 • vystudovaná zdravotní sestra a radiologická asistentka
 • nadšená laktační poradkyně a žena podporující kontaktní rodičovství a nošení dětí
 • absolventka kurzu Respektovat a být respektován
 • má ráda dobrodružství, tajemné výpravy, výlety a hory

Ella

 • průvodkyně
 • přišla jsem ze Slovenska, kde jsem působila v lesním klubu blízko Bratislavy
 • ze školy jsem odcházela jako "připravený učitel", ale vůbec jsem se tak necítila a tak jsem přijala fakt, že děti jsou učitelem pro mě
 • naučila jsem se, že nejkrásnější zážitky nemusí vznikat z nějaké "formy", ale z plynutí
 • při práci hledám inspiraci v přirozenosti, v respektující nenásilné komunikci, či waldorfské pedagogice, kterou jsem vystudovala
 • odpočinek nacházím v přírodě, ráda stopuji, poznávám nové země, lidi, původní tradice, mentalitu, přírodu
 • velké zaujetí má pro mě v životě psychologie a práce s mými psy

Alžběta

 • průvodkyně
 • maminka 4 dětí, původně z Prahy, ale již 10 let žije na jižní Moravě
 • vystudovala evangelickou teologii, lingvistiku, fonetiku a arménštinu
 • jako studentka hlídala děti, doučovalo co se dalo, učila, vedla tábory, pracovala v Diakonii ČCE v Praze, posledních 10 let ji učí vlastní děti a spolupodílí se na organizaci programů mateřského centra Nosislávek
 • ráda si povídá a poslouchá, zpívá a hraje na všemožné i nemožné hudební nástroje; tvoří z toho, co dům dá; seje a sází, sklízí a zpracovává; podniká dobrodružné cesty hlavně na kopce, ale taky si moc ráda jen tak lehne do trávy a prostě spočine
 

Vendula

 • průvodkyně, cvičí děti v Sokole
 • po narození vlastních dětí si uvědomila, že to jsou nejupřímnější stvoření na světě, baví ji jejich hravost, kterou s nimi může sdílet
 • ráda dětem nabízí vhodné podměty a materiály, tvoří a vyrábí, objevuje s nimi svět okolo nás
 • učí se od dětí a společně s nimi jak věci "zažít" a z této zábavy se naučit co a jak funguje
 • se svými dětmi většinu času tráví venku - na zahradě, v parku, v lese a společně se učí jak ji rozpoznávat a pečovat o ni
 • vede cvičení pro děti a na tábory jako vedoucí jezdí od 15 let
 • ráda bych svoji budoucí kariéru směřovala k pedagogické činnosti; letos jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga a ráda bych pokračovala v předškolní pedagogice

Zdena Mlezivová

 • spoluzakladatelka LMŠ Výhonek, od září 2016 vede Lesní klub Semínka
 • Je autorkou několika divadelních laskomin a hvězdou stříbrného plátna buben ctnosti, šlechtičnou potulné společnosti, velvyslankyní vzdálených planet se špetkou, špetičkou hudebnosti. 
 • Narodila se v industriální zóně. Má kořeny v Rumunsku. Absolvovala studium na JAMU v nejmilejším Brně. 
 • Umí několik dobrých cviků pro páteř a je vyškolena v centru protidrogové prevence. 
 • Založila několik divadelních společností, provozovala kulturní večery v prádelně a vytvořila dramatickou dílnu na Kociánce. Tamtéž už několik let pořádá festival. 
 • Má vynikajícího trenéra a báječného syna Heřmana a novým přírůstkem do rodiny je malá Adinka.

 

Nico Bekker

 • "Dejte mi rýč a budu rychlej. Ale psát něco na internet mi moc nejde."
 • Nico je statečný muž mezi průvodkyněmi ve školce.
 • Je původem Jihoafričan, duší i srdcem permakulturní zahradník, tatínek Helenky a Kubíčka.
 • Mluví afrikánsky, anglicky, německy a česky a nejen díky tomu je s ním velká sranda!
 • S dětmi kromě blbostí hlavně zahradničí a jeho nejoblíbenější místo u jurty je kompost.
 

Barbora Svobodová

 • spoluzakladatelka LMŠ Výhonek, hospodářka, koordinátorka vaření, správ webu
 • maminka dvou dětí, která má velmi blízko k lidové kultuře (kterou vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně), ale také k řemeslům a umění. 
 • práci s dětmi začala v turistickém oddíle, kde připravovala program během roku, ale také letní tábory. Díky působení v turistickém oddíle a v Malém ochranářském klubu (projekt  Lipky - školského zařízení pro enviromentální vzdělávání) má blízký vztah k přírodě a její ochraně.
 

 

Silvie Zouharová (už v týmu nepůsobí, ale jsem moc rádi, že nám pomáhala Výhonek rozjet)

 • spoluzakladatelka LMŠ Výhonek, nadšená maminka dvou dětí
 • absolvovala kurz Respektovat a být respektován a jsou jí blízké principy montessori pedagogiky
 • je pro ni důležitý partnerský přístup k dětem, vzájemný respekt a sebeúcta
 • ráda s dětmi tvoří a objevuje krásy přírody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zázrak ne