Jak s emocemi?

ve čtvrtek 23. dubna 2020 (17.00–19.30)
Seminář s lektorkou Hanou Čechovou.