Jak s emocemi?

Seminář s lektorkou Hanou Čechovou.

Nový termín: podruhé odložený termín, kvůli nouzovému stavu ČR. O novém termínu budeme informovat.

Rozvíjení všímavosti ("mindfulness") jako životní dovednosti, která prohlubuje empatii a laskavost k sobě a k druhým lidem.

Cílem setkání je nastínit cesty, jak s pomocí všímavosti získat zdravý odstup od vlastních emocí, abychom v situacích, kdy děti překračují naše hranice, dokázali reagovat pevně a zároveň empaticky k jejich potřebám.