Jak vychovávat kluky a jak holky?

Beseda s psychologem Milanem Studničkou z projektu "Dovychovat" - problematika rodinného přístupu ve výchově k chlapcům a dívkám (a vlastně i k sobě navzájem).