Provoz LMŠ Výhonek

Lesní mateřská škola Výhonek v Židlochovicích funguje pět dní v týdnu. Skupinka 15 dětí vyráží každý den do terénu se dvěma průvodci. Ve čtvrtek mají možnost na kopec vyrazit také rodiče s menšími dětmi a strávit dopoledne v přírodě v rámci "Lesního klubu Semínka". Lesní klub a provoz školky se nepřekrývají, jsou oddělené).

Slovo průvodce používáme namísto učitele - protože děti ani tolik neučíme, jako spíš provázíme. Na cestách po kopci Výhonu i na cestách jejich vlastním učením, životem. "Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětívá i nesmlouvavá."

Myšlenka lesních mateřských škol vznikla ve Skandinávii, odkud se dostala přes Německo až k nám. Děti ve školce tráví většinu dne v přírodě, ať svítí sluníčko, prší nebo sněží. Možná vás napadne, jestli nejsou častěji nemocné... Všichni, kdo v lesních školkách působí, by vám ale odpověděli stejně: "Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení." Díky pobytu v přírodě jsou děti odolnější, a taky se naučí poradit si v mnoha zapeklitých situacích, které jim příroda nabídne.

Nedílnou součástí konceptu lesních mateřských škol je ale také přístup dospělých k dětem. Průvodci vytvářejí ve skupině bezpečné a láskyplné prostředí, kde se děti učí dobrým mezilidským vztahům, dodržovat pravidla i postarat se o sebe a druhé. K dětem přistupujeme s respektem, jako k partnerům, od kterých se toho také my můžeme hodně naučit.