Akce v jurtě se odkládají

Vážení spoluobčané. Vzhledem k nenadálé situaci, která nás všechny společně potkala, se semináře a dílny Výhonku, inzerované do půlky května, přesouvají na jiný termín. O nových časech konání vás budeme včas informovat.

Pevné zdraví a mnoho štěstí, přejí Výhonci.

 

Zveme vás na akce v jurtě

Výhonek nabízí veřejnosti velké množství seminářů, dílen, akcí a festival. Soustředíme se na šíření myšlenek lidské zodpovědnosti, pospolitosti, udržitelnosti a ekologie. Nabízíme svůj prostor ke sdílení, chceme se podělit o své vize a hodnoty. I když zrovna nemáte své dítě v této školce, jste na kopci vítáni. Aspoň jednou měsíčně stojí za to, se na kopec vydrápat.