Zveme vás na akce v jurtě

Výhonek nabízí veřejnosti velké množství seminářů, dílen, akcí a festival. Soustředíme se na šíření myšlenek lidské zodpovědnosti, pospolitosti, udržitelnosti a ekologie. Nabízíme svůj prostor ke sdílení, chceme se podělit o své vize a hodnoty. I když zrovna nemáte své dítě v této školce, jste na kopci vítáni. Aspoň jednou měsíčně stojí za to, se na kopec vydrápat.