Filosofie Výhonku

Vize lesní školky je propojení pobytu dětí v přírodě s individuálním přístupem ke každému dítěti a s pedagogicko-výchovným konceptem opírajícím se o respekt a svobodu. Chceme, aby děti vnímaly hodnotu přírody a mezilidských vztahů. Inspirujeme se přístupem Respektovat a být respektován, waldorfskou, montessori a intuitivní pedagogikou. Souzníme s principy lesních mateřských školek. Rádi bychom, aby děti vyrůstaly v prostředí, které budou vnímat jako bezpečné a jednotné – aby se k nim v rodině i ve školce přistupovalo stejně; partnerským způsobem.

Vzhledem ke změně legislativy Výhonek nadále nemůže používat označení lesní mateřská škola ani lesní školka. Toto označení je vyhrazeno pouze školkám, které jsou od nového školního roku v rejstříku MŠMT. Jelikož Výhonek v současné době nesplňuje požadavky pro vstup do rejstříku, od 1. září 2017 budiž PŘÍRODNÍ ŠKOLKOU. Na provozu ani charakteru naší činnosti se naprosto nic nemění, jedná se pouze o formální záležitost.