Filosofie Výhonku

Vize lesní školky  je propojení pobytu dětí v přírodě s individuálním přístupem ke každému dítěti a s pedagogicko-výchovným konceptem opírajícím se o respekt a svobodu. Chceme, aby děti vnímaly hodnotu přírody a mezilidských vztahů. Inspirujeme se přístupem Respektovat a být respektován, waldorfskou, montessori a intuitivní pedagogikou. Souzníme s principy lesních mateřských školek. Rádi bychom, aby děti vyrůstaly v prostředí, které budou vnímat jako bezpečné a jednotné – aby se k nim v rodině i ve školce přistupovalo stejně; partnerským způsobem.
 

Jsme komunita rodičů, kteří si přejí převzít zodpovědnost za učení svých dětí, chtějí se aktivně podílet na utváření prostředí, ve kterém se děti učí, a předávat jim své životní postoje a hodnoty. 

Chceme, aby děti rostly do svobodných a živoucích osobností, a rádi bychom jim pomáhali se jimi stát. A chceme růst s nimi. Snažíme se vytvářet bezpečný, láskyplný a respektující prostor pro společenství, učení a sdílení.
 
Výhonek podle kopce Výhon, na jehož úpatí školka vyrůstá, ale taky výhonek jako symbol touhy nás všech růst a procházet životem vědomě. Je to výhonek radosti ze společného bytí.
Členové výhonkového výboru: 
Silvie Zouharová, Jíří Zapadlo, Světlana Zapadlová, Barbora Svobodová, 
Dana Bekker Vejborná, Zdena Mlezivová