Kdo je kdo ve Výhonku

Jsme komunita rodičů, kteří si přejí převzít zodpovědnost za učení svých dětí, chtějí se aktivně podílet na utváření prostředí, ve kterém se děti učí, a předávat jim své životní postoje a hodnoty. 
Chceme, aby děti rostly do svobodných a živoucích osobností, a rádi bychom jim pomáhali se jimi stát. A chceme růst s nimi. Snažíme se vytvářet bezpečný, láskyplný a respektující prostor pro společenství, učení a sdílení.
 
Výhonek podle kopce Výhon, na jehož úpatí školka vyrůstá, ale taky výhonek jako symbol touhy nás všech růst a procházet životem vědomě. Je to výhonek radosti ze společného bytí.
Členové výhonkového výboru: Jiří Zapadlo, Světlana Zapadlová, Barbora Svobodová, Dana Bekker Vejborná a Zdena Mlezivová.

 

Světlana Zapadlová

spoluzakladatelka Výhonku, průvodkyně Semínek na kopcu
Motto: "Pěstovat vnitřní sílu a laskavost. Vše ostatní vyroste samo. Důležité věci prostě jen tak jsou. A ptáci vzlétnou."

Je pro mě důležité pracovat a být s lidmi, s nimiž sdílím základní životní hodnoty, a zároveň trávit čas s těmi nejlepšími učiteli - dětmi a přírodou. osud mě navedl k vytvoření nejsmysluplnějšího projektu v mém životě - k lesní školce. V dětech toužím probouzet tvořivost, učit je empatii k sobě i druhým a podporovat jejich vlastní cesty k poznání světa. vystudovala jsem bohemistiku a editorství na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracuji jako redaktorka a korektorka. V současné době jsem na mateřské "dovolené" s dcerami Markétkou a Alžbětkou. S různě starými dětmi i dospělými jsem pracovala na nejrůznějších místech - táborech, víkendovkách, tvořivých setkáních, ženských večerech, v české škole pro bilingvní děti v Londýně (2012), v lesní školce Dobroděj v Ochozu u Brna (2013-2014), v mateřském centru Robátko v Židlochovicích (2014-2015). Ráda iniciuji setkávání lidí.
Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, Nenásilná komunikace, Intuitivní pedagogika, Ekopsychologie, Kurz metodiky pohybových her s kojenci a batolaty, Zážitková pedagogika, celoroční kurz Školka blízká přírodě určený průvodcům v lesních mateřských školách.

 

Dana Bekker Vejborná

spoluzakladatelka a koordinátorka Výhonku, komunikace s rodiči, průvodkyně Semínek na kopcu
Motto: „Jako větve stromů, každý rosteme jiným směrem, ale kořeny máme stejné. Každý život je vždy jedinečným způsobem spojený se všemi a se vším.“

Můj výhonek si hledal své místo v různých zemích světa, aby se vrátil zpět ke svým kořenům do Čech. Procestovala jsem kus světa, abych objevila krásu české přírody a zdejších lidí. Vystudovala jsem zahradní architekturu a vyměnila ji za permakulturní džungli, co v sobě skrývá řád vesmíru. V úžasu objevuji, co mé oči neviděly, díky novému světu mých dětí. Ty si mě spolu s manželem vybraly, aby mě naučily jen tak s nimi být a klinkat nohama. Třeba na kopci Výhoně na meruňce u školkové jurty.
Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, ZdrSEM Mama (praktický kurz první pomoci u dětí), Jak sobě pomoci při poranění i nemoci – základní homeopatická lékárnička, Montessori matematika a čeština jako součást života.

Zdena Mlezivová

spoluzakladatelka Výhonku                   
Motto: "Sovy nejsou čím se zdají a věci se dějí tak jak mají"      

Jsem autorkou několika divadelních laskomin a hvězdou stříbrného plátna, buben ctnosti, šlechtičnou potulné společnosti, velvyslankyní vzdálených planet se špetkou, špetičkou hudebnosti. Narodila se v industriální zóně. Mám kořeny v Rumunsku. Absolvovala jsem studium na JAMU v nejmilejším Brně. Založila jsem několik divadelních společností, provozovala kulturní večery v prádelně a vytvořila dramatickou dílnu na Kociánce. Umím několik dobrých cviků pro páteř a jsem vyškolena v centru protidrogové prevence. Mám vynikající trenéry, cílevědomého terapeuta Libora, báječného syna Heřmana a pohádkovou dceru Adinku, bříško plné překvapení. Šeptám si do nebe, že hravost je zákon téhle džungle, hudba esperantem a děti boží dary!                                                                                                                          
Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci, Jak sobě pomoci při poranění i nemoci – základní homeopatická lékárnička, Expresivní terapie v Olomouci, Speciální pedagogika v Boskovicích,  Svátky a tradice s Johanou Paserin, Pedagogika volného času v Brně, celoživotní kurz v Mimologickém středisku v Modré Číně


Barbora Svobodová

spoluzakladatelka Výhonku, koordinátorka vaření
motto: "Bez ohledu na to, co včera prožívali, začínají ptáci nový den zpěvem."             

Maminka dvou dětí, která má velmi blízko k lidové kultuře (kterou vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně), ale také k řemeslům a umění. Práci s dětmi začala v turistickém oddíle, kde připravovala program během roku, ale také letní tábory. Díky působení v turistickém oddíle a v Malém ochranářském klubu (projekt  Lipky - školského zařízení pro enviromentální vzdělávání) má blízký vztah k přírodě a její ochraně.
Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci, Pedagogika volného času v Brně, Svátky a tradice s Johanou Paserin

 

Silvie Zouharová

už v týmu nepůsobí, ale jsme moc rádi, že nám pomáhala Výhonek přivést na svět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zázrak ne