Kdo je kdo ve Výhonku

Jsme komunita rodičů, kteří si přejí převzít zodpovědnost za učení svých dětí, chtějí se aktivně podílet na utváření prostředí, ve kterém se děti učí, a předávat jim své životní postoje a hodnoty. 
Chceme, aby děti rostly do svobodných a živoucích osobností, a rádi bychom jim pomáhali se jimi stát. A chceme růst s nimi. Snažíme se vytvářet bezpečný, láskyplný a respektující prostor pro společenství, učení a sdílení.
 
Výhonek podle kopce Výhon, na jehož úpatí školka vyrůstá, ale taky výhonek jako symbol touhy nás všech růst a procházet životem vědomě. Je to výhonek radosti ze společného bytí.
Členové výhonkového výboru: Jiří Zapadlo, Světlana Zapadlová, Barbora Svobodová, Dana Bekker Vejborná a Zdena Mlezivová.

 

Světlana Zapadlová

  • spoluzakladatelka LMŠ Výhonek, koordinátorka programu a náplně školky, správkyně jurty.
  • Světlana vystudovala bohemistiku a editorství na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracuje jako redaktorka a korektorka. V současné době je na mateřské „dovolené“ s malou Markétkou. 
  • S různě starými dětmi i dospělými pracuje či pracovala na nejrůznějších místech – táborech, víkendovkách, tvořivých setkáních, ženských večerech, v české škole pro bilingvní děti v Londýně (2012), v lesní školce Dobroděj  v Ochozu u Brna (2013–2014), v mateřském centru Robátko v Židlochovicích (2014–2015). 
  • Věnuje se organizaci seminářů a workshopů, ráda iniciuje setkávání lidí. Je pro ni důležité pracovat a být s lidmi, s nimiž sdílí základní životní hodnoty, a zároveň trávit čas s těmi nejlepšími učiteli – dětmi a přírodou, a tak se rozhodla spoluzaložit lesní školku.
  • Kromě intenzivního celoživotního kurzu Respektovat a být respektován absolvovala také několik kurzů nenásilné komunikace, intuitivní pedagogiky a ekopsychologie, dále například kurz metodiky pohybových her s kojenci a batolaty nebo zážitkové pedagogiky. V roce 2016 dokončila celoroční kurz Školka blízká přírodě určený průvodcům v lesních mateřských školách. 
  • Jejím největším učitelem je ale život sám a v něm její dcera, manžel a prostor, ve kterém žije. V dětech touží probouzet tvořivost, učit je empatii k sobě i druhým a podporovat jejich vlastní cesty k poznávání světa.
     

Dana Bekker Vejborná

spoluzakladatelka Výhonku, koordinátorka pro komunikaci s rodiči
Motto: „Jako větve stromů, každý rosteme jiným směrem, ale kořeny máme stejné. Každý život je vždy jedinečným způsobem spojený se všemi a se vším.“

Můj výhonek si hledal své místo v různých zemích světa, aby se vrátil zpět ke svým kořenům do Čech. Procestovala jsem kus světa, abych objevila krásu české přírody a zdejších lidí. Vystudovala jsem zahradní architekturu a vyměnila ji za permakulturní džungli, co v sobě skrývá řád vesmíru. V úžasu objevuji, co mé oči neviděly, díky novému světu mých dětí. Ty si mě spolu s manželem vybraly, aby mě naučily jen tak s nimi být a klinkat nohama. Třeba na kopci Výhoně na meruňce u školkové jurty.
Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, ZdrSEM Mama (praktický kurz první pomoci u dětí), Jak sobě pomoci při poranění i nemoci – základní homeopatická lékárnička, Montessori matematika a čeština jako součást života.

Zdena Mlezivová

spoluzakladatelka Výhonku, průvodkyní maminek a děťátek v Lesním klubu Semínka
Jsem autorkou několika divadelních laskomin a hvězdou stříbrného plátna, buben ctnosti, šlechtičnou potulné společnosti, velvyslankyní vzdálených planet se špetkou, špetičkou hudebnosti. Narodila se v industriální zóně. Mám kořeny v Rumunsku. Absolvovala jsem studium na JAMU v nejmilejším Brně. Založila jsem několik divadelních společností, provozovala kulturní večery v prádelně a vytvořila dramatickou dílnu na Kociánce. Umím několik dobrých cviků pro páteř a jsem vyškolena v centru protidrogové prevence. Mám vynikající trenéry, báječného syna Heřmana a pohádkovou dceru Adinku.


Barbora Svobodová

spoluzakladatelka Výhonku, hospodářka, koordinátorka vaření a správkyně webu
Maminka dvou dětí, která má velmi blízko k lidové kultuře (kterou vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně), ale také k řemeslům a umění.
Práci s dětmi začala v turistickém oddíle, kde připravovala program během roku, ale také letní tábory. Díky působení v turistickém oddíle a v Malém ochranářském klubu (projekt  Lipky - školského zařízení pro enviromentální vzdělávání) má blízký vztah k přírodě a její ochraně.
 

Silvie Zouharová

už v týmu nepůsobí, ale jsme moc rádi, že nám pomáhala Výhonek přivést na svět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zázrak ne