Školkovné

Výše platby za docházku dítěte (4 dny v týdnu)  je od 1. září 2022
stanovena na 6.150 Kč/měsíc.
Sleva na druhého sourozence je 15%.
 
Platbu je třeba uhradit bankovním převodem na účet 115-1480580247/0100 vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.