Podmínky pro přijetí

Pro rodinu:

- partnerský a respektující způsob jednání v rodině
- souznění rodiny s principy a filosofií školky
- ochota rodiny zapojit se do komunitního života ve školce (společné akce, slavnosti, pomoc s přípravou akcí, zapojení se do provozu školky přípravou programu či exkurze, brigády ve školce…)
 

Pro dítě:

- dovršený nebo alespoň blížící se věk 3 let (pro psychickou pohodu dítěte je věk 3 let hraniční)
- ujde samo asi 2 km (nemáme kapacitu děti nosit)
- samostatnost při jídle
- alespoň částečná samostatnost při oblékání
- samo si dojde na záchod nebo alespoň spolehlivě poprosí o pomoc průvodce
- základní komunikační schopnosti (dítě je schopné dohody, akceptuje společná pravidla, má dostatečné jazykové schopnosti)
- zvládne odloučení od maminky

 

Zápis dítěte k docházce do PŠ Výhonek

Před zápisem dítěte do PŠ (Přírodní školka) Výhonek doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a Pedagogickou koncepcí LMŠ Výhonek. Doporučujeme také navštívit PŠ Výhonek osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a průvodci. Zápis dětí do PŠ Výhonek na další školní rok probíhá zpravidla na jaře. V případě volné kapacity průběžně po celý rok.
K prvotnímu kontaktu koordinátorky, která vás provede přijímacím procesem a domluví další podrobnosti včetně zkušebního dne, je možné využít                   zkrácenou přihlášku v elektronické podobě. Případně je možné vyplnit, podepsat a zaslat naskenovanou emailem Přihlášku malého Výhonka                 
na adresu spolekvyhonek@gmail.com nebo ji odevzdat v papírové podobě koordinátorce PŠ Výhonek.
 
Na přijetí dítěte do PŠ Výhonek není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž pro přijetí je rozhodující:
• Zralost dítěte pro předškolní docházku - PŠ Výhonek přijímá děti ve věkovém rozmezí 3 až 6 let (lze přijmout i dítě mladší, na základě individuálního posouzení, v závislosti na aktuální situaci a za předpokladu, že je toto dítě samostatné, schopné se domluvit a je bez plen)
• Datum přijetí přihlášky
• Kapacita PŠ Výhonek a model docházky
• Sourozenci – mají přednost
• Před nástupem je třeba absolvovat individuální návštěvu prostor LMŠ Výhonek s koordinátorkou a jeden zkušební den ve školce (s rodičem nebo bez rodiče).
s koordinátorkou a jeden zkušební den ve školce (s rodičem nebo bez rodiče).
 
Na základě výše zmíněných kritérií vyhodnotí provozovatel přihlášku a do dvou týdnů od jejího doručení obdrží rodiče informaci o přijetí dítěte nebo o jeho zařazení na čekací listinu.