Podmínky pro přijetí

Docházka ve Výhonku je POUZE 4DENNÍ PRO CELOU 16ČLENNOU SKUPINU. S ohledem na tuto skutečnost je každoročně počet volných míst pro nováčky velmi malý, tzn. můžeme ročně přijmout cca 4-5 nových dětí a ty často tvoří sourozenci stávajících dětí.

Pro rodinu:

 • partnerský a respektující způsob jednání v rodině,
 • souznění rodiny s principy a filosofií školky,
 • ochota rodiny zapojit se do komunitního života ve školce (společné akce, slavnosti, pomoc s přípravou akcí, zapojení se do provozu školky přípravou programu či exkurze, brigády ve školce…).

Pro dítě:

 • dovršený nebo alespoň blížící se věk 3 let (pro psychickou pohodu dítěte je věk 3 let hraniční),
 • ujde samo alespoň 2 km (nemáme kapacitu děti nosit),
 • samostatnost při jídle,
 • samostatnost při oblékání,
 • samo si dojde na záchod nebo alespoň spolehlivě poprosí o pomoc průvodce,
 • základní komunikační schopnosti (dítě je schopné dohody, akceptuje společná pravidla, má dostatečné jazykové schopnosti),
 • zvládne odloučení od opatrující osoby.

Zápis dítěte k docházce do PŠ Výhonek

Před zápisem dítěte do PŠ (Přírodní školka) Výhonek doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a Pedagogickou koncepcí PŠ Výhonek. Zápis dětí do PŠ Výhonek na další školní rok probíhá zpravidla na jaře. V případě volné kapacity průběžně po celý rok. Po potvrzení volného místa koordinátorkou následuje info schůzka v zázemí školky, kde se můžete osobně seznámit s prostředím, zázemím a průvodci.
K prvotnímu kontaktu koordinátorky, která vás provede přijímacím procesem a domluví další podrobnosti včetně zkušebního dne, je možné využít zkrácenou přihlášku v elektronické podobě.  
 
Na přijetí dítěte do PŠ Výhonek není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž pro přijetí je rozhodující:
 • sourozenci – mají 100% přednost,
 • věkové a genderové rozvrstvení stávajících dětí a kompatibilita věku Vašeho dítěte se stávající skupinou (je pro nás žádoucí, aby každý školkový věk a pohlaví bylo zastoupeno ve Výhonku rovnoměrně),
 • zralost dítěte pro předškolní docházku - PŠ Výhonek přijímá děti ve věkovém rozmezí 3 až 6 let,
 • datum přijetí přihlášky a kapacita PŠ Výhonek,
 • před nástupem je třeba, aby celá rodina absolvovala návštěvu prostor PŠ Výhonek (info schůzka) s koordinátorkou a jeden ukázkový den ve školce (dítě a 1 rodič).
s koordinátorkou a jeden zkušební den ve školce (s rodičem nebo bez rodiče).
Na základě výše zmíněných kritérií vyhodnotí provozovatel přihlášku a do dvou týdnů od jejího doručení obdrží rodiče informaci o přijetí dítěte nebo o jeho zařazení na čekací listinu.