Světlana Zapadlová

Průvodkyně - koordinátorka LMŠ Výhonek - kroužek "Výhonkové hudebnění"

 
Světlana vystudovala bohemistiku a editorství na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracuje jako redaktorka a korektorka. V současné době je na mateřské „dovolené“          s malou Markétkou. S různě starými dětmi i dospělými pracuje či pracovala na nejrůznějších místech – táborech, víkendovkách, tvořivých setkáních, ženských večerech, v české škole pro bilingvní děti v Londýně (2012), v lesní školce Dobroděj      v Ochozu u Brna (2013–2014), v mateřském centru Robátko v Židlochovicích (2014–2015). Věnuje se organizaci seminářů a workshopů, ráda iniciuje setkávání lidí. Je pro ni důležité pracovat a být s lidmi, s nimiž sdílí základní životní hodnoty, a zároveň trávit čas s těmi nejlepšími učiteli – dětmi a přírodou, a tak se rozhodla spoluzaložit lesní školku a komunitní školu.
Kromě intenzivního celoživotního kurzu Respektovat a být respektován absolvovala také několik kurzů nenásilné komunikace, intuitivní pedagogiky a ekopsychologie, dále například kurz metodiky pohybových her s kojenci a batolaty nebo zážitkové pedagogiky. V současné době navštěvuje celoroční kurz Školka blízká přírodě určený průvodcům v lesních mateřských školách. 
Jejím největším učitelem je ale život sám a v něm její dcera, manžel a prostor, ve kterém žije. V dětech touží probouzet tvořivost, učit je empatii k sobě i druhým a podporovat jejich vlastní cesty k poznávání světa. 

 

 

 „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“  (Mahátma Gándhí)    

 

 

 „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“  (Mahátma Gándhí)