Dana Bekker Vejborná

Hlavní průvodkyně - Tvorba pedagogické koncepce LMŠ Výhonek

 
Dana je zahradní architektka. Procestovala kus světa a teď ji těší žít co nejblíž české přírodě. Organizuje programy pro děti i rodiče v mateřském centru Robátko, před mateřskou dovolenou připravovala mimoškolní vzdělávací aktivity pro talentované středoškoláky z Jihomoravského kraje a doprovázela tělesně postižené děti na letních táborech. Učí se nejvíce z každodenního života v rodinném a komunitním prostředí, někdy doplňuje své vnitřní cítění informacemi z kruzů a seminářů - jako např. Respektovat a být respektován, ZDrSEM MAMA (praktický kurz první pomoci u dětí), Jak sobě pomoci při poranění i nemoci - základní homeopatická lékárnička pod vedením MUDr. Judity Hofhanzlové.
K dětem umí být empatická, vnímat jejich potřeby a zároveň ctí pravidla a řád vesmíru. V přírodě pozná kdejaký výhonek a stéblo a baví ji zkoumat tento svět bez předsudků spolu s dětmi. Je fanynkou všeho domácího, ve školce je průvodkyní a zároveň maminkou malé Hely.

 

 

Jako větve stromu každý rosteme jiným směrem, ale kořeny máme stejné."

 

Jako větve stromu každý rosteme jiným směrem, ale kořeny máme stejné."