Barbora Svobodová

Barbora Svobodová, maminka 2 dětí má velmi blízko k lidové kultuře (kterou vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně), ale také k řemeslům a umění. Práci s dětmi začala v turistickém oddíle, kde připravovala program během roku, ale také letní tábory. Díky působení v turistickém oddíle a v Malém ochranářském klubu (projekt  Lipky - školského zařízení pro enviromentální vzdělávání) má blízký vztah k přírodě a její ochraně. Je činorodá, a ačkoliv není vědkyně, zkusí děti provázet kouzlem objevů a pokusů, které se budou věnovat přírodě a světu kolem nás.

 

 Zázrak není létat vzduchem nebo kráčet po vodě, ale kráčet po zemi".

 Zázrak není létat vzduchem nebo kráčet po vodě, ale kráčet po zemi".