Anna Vlková

vede Tvořivý kroužek

 
Anička má pedagogicko-umělecké vzdělání z brněnské Filozofické fakulty. Umění, obzvlášť to výtvarné, ji odjakživa hodně bavilo, spojení se vzděláváním však přišlo až při volbě magisterského studijního oboru. I když maminka učitelka asi zasela zrnko zájmu již dávno předtím...Tam zjistila, že vzdělávat lze i jinak - a mnohem lépe než         v tradičním pojetí. Od té doby se začala zajímat o alternativní způsoby učení. Záhy po ukončení studia přišel splněný sen v podobě práce v galerii výtvarného umění na pozici vedoucího edukačního oddělení. Zde také nasbírala svoje praktické zkušenosti       s učením dětí. A bylo to úžasné... jejich otevřenost, vnímavost a zájem o všechno kolem jí doslova učarovaly. Při hrách a povídání mezi obrazy jí došlo, že se vlastně taky hodně učí ona od nich... 
S příchodem dcery Anežky ještě zintenzivněl zájem o různé možnosti svobodného a přirozeného učení, respektující výchovu, kontaktní rodičovství a snaha otevřít se co nejvíc našim malým/velkým učitelům. A zároveň se pokus předat to, co považuje           v každodenním životě za nejdůležitější - důvěru v sebe sama, respekt k ostatním, otevřenou mysl, srdce a náruč. Děti ve školce bude potkávat na výtvarném kroužku, kde spolu budou objevovat kouzlo a jedinečnost výtvarného vyjádření a objevovat zprávy, které nám umělci a umělecká díla o světě zanechávají.