Cesta časem po Výhoně

Na Výhoně byla objevena brána, kterou se můžete vydat třeba do doby, kdy tu bylo ještě moře, nebo kdy sem přišli Římani! Nebo by vás víc zajímalo, jak se žilo na zámku? A co takhle zjistit, kde se ukrývá poklad Žerotínů?

PŘIHLÁŠKA zde

Letošní léto se sejdou na kopci Výhoně v jurtě Přírodní školky Výhonek, jejím blízkém i širším okolí malí dobrodruzi a cestovatelé. V termínu od 1. - 5. srpna 2022 chystáme pro školní děti příměstský tábor „Cesta časem pro Výhoně od dinosaurů až po zámeckého pána“. Skupinu budou provázet výhonkové průvodkyně Hanka Matalová a Peťa Holíková.
 

Termín: 1. - 5. srpna 2022
Provozní doba příměstského tábora: 8:00 – 16:00 h., hlavní program 9:00 – 15:30 h.
Závazná přihláška do 15. dubna 2022. Kapacita 16 dětí. Vyhrazujeme si právo tábor zrušit při zájmu nižším než 10 dětí či z důvodu nepředvídatelných okolností. 

Cena: 2.880,- Kč zahrnuje program, jeden celodenní výlet, na každý den oběd a odpolední svačinu, pitný režim (rodiče připravují sami dopolední svačinu).
Čáska 2.530,- Kč  je splatná po potvrzení konání akce na účet: 115-1480580247/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození vašeho dítěte. Zbývajících 350,- Kč se hradí hotově v první den tábora.

PŘIHLÁŠKA zd e

Kontakt: Dana Bekker, tel: 792 332 102, email: danusa@email.cz.
Podrobné informace zašleme přihlášeným během června.