Příměstský tábor 2020

Go west! Go west! Je to cesta cest, je to cesta cest!
Když jsem byla malá, často mi máma vyprávěla příběh o jednom velkém muži. Byl to frajer nad frajery!  Měl černé vlasy, byl vysoký jako smrk, urostlý jako javor a silný jako dub. Rozuměl řeči lidí i zvířat, vždycky věděl, kudy vede ta správná cesta: Jdi na západ, západ nás volá: VINNETOU!

PŘIHLÁŠKA zde

Letošní léto se sejdou na kopci Výhoně v jurtě Přírodní školky Výhonek, jejím blízkém i širším okolí malí Indiáni. V termínu od 27. – 31. července 2020 chystáme pro děti příměstský tábor „Vinnetou“. Skupinu budou provázet výhonkové průvodkyně Hanka Matalová a Alžběta Macková.
 

Termín: 27. – 31. července 2020
Provozní doba příměstského tábora: 8:00 – 16:30 h., hlavní program 9:00 – 16:00 h.
Závazná přihláška do 15. května 2020. Kapacita 17 dětí.
Vyhrazujeme si právo tábor zrušit při zájmu nižším než 10 dětí či z důvodu nepředvídatelných okolností (např. nařízení vlády omezující provoz letních táborů/ limitující počet účastníků). 

Cena: 2.080,- Kč zahrnuje program, jeden celodenní výlet, na každý den oběd a odpolední svačinu, pitný režim (rodiče připravují sami dopolední svačinu).
Čáska 1.855,- Kč  je splatná po potvrzení konání akce na účet: 115-1480580247/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození vašeho dítěte. Zbývajících 225,- Kč se hradí hotově v první den tábora.

PŘIHLÁŠKA zde

Kontakt: Dana Bekker, tel: 792 332 102, email: danusa@email.cz.
Podrobné informace zašleme přihlášeným během června.