Příměstský tábor 2020

Zvládneš přežít jako Robinson? Chceš se naučit být soběstačný?
Zkusíme si najít potravu, postavit přístřešek a obstarat vše potřebné k životu. Robinson půjde krok před námi.

PŘIHLÁŠKA zde 

Letošní léto se sejdou na kopci Výhoně v jurtě Přírodní školky Výhonek, jejím blízkém i širším okolí malí Robinsoni. V termínu od 27. – 31. července 2020 chystáme pro děti ve věku 5-7 let  příměstský tábor „Na pustém ostrově“. Skupinu budou provázet výhonkové průvodkyně Hanička Matalová a Alžběta Macková.
 

Termín: 27. – 31. července 2020
Provozní doba příměstského tábora: 8:00 – 16:30 h., hlavní program 9:00 – 16:00 h.
Závazná přihláška do 15. května 2020. Kapacita 17 dětí.
Vyhrazujeme si právo tábor zrušit při zájmu nižším než 10 dětí či z důvodu nepředvídatelných okolností (např. nařízení vlády omezující provoz letních táborů)

Cena: 1.960,- Kč zahrnuje program, jeden celodenní výlet, na každý den oběd
a odpolední svačinu, pitný režim (rodiče připravují sami dopolední svačinu).
Čáska 1.735,- Kč  je splatná do 31. května na účet: 115-1480580247/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození vašeho dítěte. Zbývajících 225,- Kč se hradí hotově v první den tábora.

PŘIHLÁŠKA zde

Kontakt: Dana Bekker, tel: 792 332 102, email: danusa@email.cz.
Podrobné informace zašleme na začátku června.