Průvodci příměstského tábora

Anička

Mgr. Anna Mateja se narodila 26. 1. 1988 na Slovensku. Vystudovala masmediální studia na fil. fakultě v Prešove. V Brně si udělala pedag. minimum a maturitu z češtiny a kurz pohybově-taneční terapie. Na Kociánce pracovala v Dramatické dílně 2 roky.
 

Teo

Jiří Mateja, DiS. se narodil 4. 3. 1985 na Vysočině. Vystudoval Střední průmyslovou školu ve Žďáru nad Sázavou, Vyšší školu evangelickou - sociálně právní v Brně, Pedagogické minimum a Speciální pedgogiku v Boskovicích. Na Kociánce pracoval v Dramatické dílně 5 let. Několik let se účastnil táborů organizovaných Sestrami v sukni.